Uncategorized

Találkozó Filipe Farelo-val az Európai Jezsuita Diákszövetség (ECJA) elnökével

A magyarországi szerzetesrendi diákszövetségek (ferences, ciszterci, iskolanővérek, jezsuiták, piaristák) vezetői munkaértekezleten és ebéden látták vendégül az ECJA tavaly megválasztott portugál elnökét Filipe Farelo-t. Filipe a “tevékeny szemlélődés” (contemplation in action) jegyében mutatta be portugáliai diákszövetség-szervezési tapasztalatait és az ECJA-ra vonatkozó elképzeléseit.

Hangsúlyozta, hogy a diákszövetségeknek világos stratégia és célok menték kell végezniük a munkájukat, folyamatosan számot adva tagságuknak az elért előrehaladásokról. Konkrét példákon keresztül szemléltette, hogy milyen programokon keresztül lehet az ördegdiákokat hatékonyan megszólítani (pl. nagyköveti program, iskolai adományok).

Köszönjük Filipe-nek, hogy az ECJA budapesti küldöttgyűlése közben időt szakított ránk és külön köszönet a Piarista Diákszövetségnek, hogy helyszínt biztosítottak a találkozó számára.