Uncategorized

Megjelent a Bencés, a Ciszterci és a Piarista Diákszövetségek centenáriuma alkalmából kiadott ünnepi kötet

Non omnia possumus omnes” – hirdeti borítóján a kötet pannonhalmi barokk ebédlő egyik emblémájáról választott felirata

dr.habil. Tóth András egyetemi docens, a GVH elnökhelyettese a SZITA nevében bevezető előadásában hangsúlyozta:

a nem mindennek, a nem teljesnek, a nem kiegészültnek, a nem együttműködőknek nem lehetséges a minden, a teljesség. Szent Pállal mondhatjuk, hogy az egységet, az egyházra és Krisztusra, a világ üdvözítőjére vonatkoztathatjuk.

Köszönjük a Magyar Diplomáciai Akadémia kötet megjelenéséhez adott támogatását, amelyet a külügyi szolgálatba lépett egykori szerzetesrendi diákok érdemeire tekintettel nyújtott.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ünnepi kötettel a kezében a Parlament 2023. december 12-i ülésnapján

A kötetben a rendi előjárók és diákszövetségek vezetőinek előszavait követően rendi pedagógiai írások, és az online kérdőíves kutatás Máté-Tóth András professzor úr vezette kutatócsoport általi kiértékelése olvasható. Az ünnepi könyvben számos öregdiáktársunk személyes vallomása is megtalálható (pl. Vizi E. Szilveszter, Kovács András Péter humorista, Oberfank Pál, Szijjártó Péter, Latorcai Csaba, Tarnai Richárd). A kötet hamarosan online is olvasható lesz honlapunkon.

Néhány kötet-ajánló gondolat a hátsó borítóról:

Nagy örömmel és szeretettel gondolok vissza az atyákra, tanárokra, akitől olyan útravalót kaptam, amely mind a mai napig elkísér és segít azokban a nehéz helyzetekben is, amelyek az elmúlt időszakban gyakran előálltak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

„Adja Isten, hogy a katolikus nevelés és oktatás feladatát a szerzetesrendek számos hazai intézménye ma is ilyen nagyszerűen teljesítse mindannyiunk javára.”

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek

„Ez a kötet arról tanúskodik, hogy a szerzetesiskolák – közöttük bencés iskoláink – közösség építése jó gyümölcsöt termett!”

Hortobágyi T. Cirill OSB, pannonhalmai főapát, a Magyar Bencés Kongregáció prézes apátja

Megkaptuk annak a tudását, hogyan szemléljük a világot, és kaptunk kísérő támogatást ahhoz, hogy koherens világképünk alakuljon ki.

dr. Latorcai Csaba, Miniszterelnökség parlamenti államtitkára

„A piarista iskola az elmúlt száz év alatt – amelynek távlatát ez a mostani kötet átfogja – virágkort és üldöztetést is átélt, s ebben is, abban is öregdiákjaival egybekapaszkodva járta a maga szélesre táruló vagy éppen egészen beszűkített útját.”

Zsódi Viktor Sch.P., piarista tartományfőnök

„Legyen az elkövetkező száz év kezdete tele örömmel, hálával és további elkötelezettséggel!”

P. Marton Bernát, O.Cist

zirci perjel