Uncategorized

Háttérbeszélgetésen vettünk részt a szerzetesi iskolák magyar oktatásban betöltött szerepéről  

Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával folytatott beszélgetésen a szerzetesrendi fenntartók képviselői és intézményvezetői mellet az öregdiákság részéről a SZITA is képviseltette magát.  

A háttérbeszélgetés rávilágított a szerzetesi iskoláknak a magyar oktatáshoz való létfontosságú hozzájárulására. Ezek a katolikus intézmények nemcsak a szakmai kiválóságra helyezik a hangsúlyt, hanem a Jézus Krisztus tanításai szerinti élet kialakítására is. A katolikus oktatás egyik sarokkövének tekintett szerzetesi iskolák elismertek a teljes értékű személyiség nevelése iránti elkötelezettségük miatt. Ezen intézmények oktatási filozófiájának középpontjában Jézus, mint Isten országának emberek közötti megalapítója áll, ezért arra összpontosítanak, hogy diákjaikban erős közösségi érzést, felelősségtudatot és együttérzést alakítsanak ki.