Uncategorized

Elérhető Máté-Tóth András professzor úr centenáriumi konferencián tartott előadása

Összetartozás-tudat, tudás és emberség; ezek a legfontosabb máig ható örökségei a szerzetesi nevelésnek Magyarországon a SZITA által megrendelt “érték+rend” kutatás eredményei alapján.

Prof. Máté-Tóth András öregdiáktársunk (Piarista Gimnázium, Budapest ’75) előadásában rámutatott, hogy a szerzetesrendi iskolák egyértelmű hozzáadott értéke a többi iskolához képest a közösségképzés.

Professzor Úr előadásban kiemelte, hogy a szerzetesrendi nevelési intézmények a szeretet struktúráit hozzák létre és az egyház elnyomásának megszűnésével megváltozott a nevelt generációk szemlélete is.

Dr.habil.Tóth András egyetemi docens, a SZITA szóvivője zárszavában Máté-Tóth András professzor úr előadása alapján rámutatott, hogy úgy tűnik itt is érvényes a római jogi alapelv az aedificium solo cedit (azaz a felépítmény osztja a telek sorsát), mert egyedül a hit kérdésében nincs eltérés a szerzetesrendi nevelésben részesültek generációi között. Vagyis, csak az egyházi nevelés tud keresztény lenni.