kiadvány

Diákszövetségek centáriuma

Libertate Perit” – áll a pannonhalmi barokk szerzetesi ebédlő egyik freskóján, amely egy dongáit vesztett hordót ábrázol, melyből folyik ki az értéket képező bor. A szabadság elveszejt, vagy a szabadosság pusztítja el – mondhatnánk magyarul. Rendben lenni, szó szerint és átvitt értelemben is ez lehetne a szerzetesi nevelésben részesültek közös mottója. 2023-ban a SZITA konferenciát és tanulmánykötetet tervez a bencés, piarista és ciszterci diákszövetségek alapításának 100. évfordulója alkalmából, amely össze kívánja foglalni és a társadalommal meg akarja ismertetni a szerzetesi nevelés elveit és személyes példákon keresztül hangsúlyozni kívánja azok jelentőségét a XXI. századi nevelés számára is. „Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok” (Mt 10,8) A SZITA tagjai, akik szerzetes nevelőik, tanáraik és az ő kolostoraik lelkiségéből életük legfogékonyabb éveiben táplálkozhattak együttműködésükkel kovászai kívánnak lenni társadalmunk érték alapú gyarapodásnak: “lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson” (Mt.5,13.)