Uncategorized

Alternatív közgazdasági elképzelések a Kiss Ulrich jezsuita alapította Management by Jesus üzleti klub nyolcadik szimpóziumán

Az október 27-én a Párbeszéd Házában tartott rendezvény egyik panelbeszélgetésén dr. Tóth András a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának elnöke, a SZITA egyik alapítója, a Jezsuita Diákszövetség volt főtitkára is részt vett.

Tóth András hangsúlyozta, hogy a kapitalizmus tranzakciók sokaságából épül fel a kereslet-kínálat mentén. A kapitalizmus ezen mikro szintjén mindkét oldal (kereslet és kínálat) a saját magánérdekét nézi. Ha van tranzakció, akkor az azért van, mert ezen a mikro szinten a két fél ezt találja saját szempontjából kielégítőnek. A vevő megveszi a terméket, mert az átadott pénznél is nagyobb értéket képez számára az eladó pedig cserébe profitra tesz szert. A verseny behatol ebbe a mikro szintbe és segít abban, hogy a tranzakciók mindkét fél számára kielégítők (tisztességesek) legyenek, de nem mond semmit a piaci tranzakciók értékéről, nem moralizál (van versenye a dohány- és alkoholgyártóknak is). A kereskedés belső moralitását a tranzakció létrejötte és a vevő elégedettsége adja. Mikro szinten a tranzakciók lehetnek maximálisan kielégítők a felek szempontjából, ettől még keletkezhetnek negatív externáliák, amelyek hátrányosan sújtják azokat, akik nem feltétlenül részesei a tranzakciónak (pl. dohánytermékek okozta egészségkárosodások vagy a fosszilis anyagok elégetése okozta globális felmelegedés össztársadalmi költségei). Ezért a Smith-nek tulajdonított láthatatlan kéz nem létezik abban az értelemben, hogy a mikro szintű tranzakciók sokasága létrehozná a közjót. Ez később viszont hivatkozási alapul szolgált a kapitalizmus külső (állami) érinthetetlensége mellett érvelők számára. A gazdaság valós működését azonban a gazdaság köz és magánérdekek mentén való kölcsönhatása adja ki, egyfajta folytonos hullámzásként a megszorítás és elengedés közti tartományban.