Uncategorized

A Bencés Diákszövetség alapításának 100. évfordulóját ünnepeltük Pannonhalmán

Részlet Tóth András (Gy97, a SZITA koordinátora, GVH elnökhelyettese) kerekasztal beszélgetés során elmondott hozzászólásából:

Fel kell tehát állítanunk az Úr szolgálatának iskoláját.” (Szent Benedek Regulája, 0.45) Szent Benedek monostorainak iskolái középpontjában Krisztus szeretete áll. (vö. Szent Benedek Regulája, 4.21) A bencés kolostorok Krisztusba helyezett szeretet közössége az együvé tartozás új mintáját hozta el egész Európa számára 1500 évvel ezelőtt: „aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem és az én anyám” (Mk. 3,35) Szent Benedek kolostoraival nem a vérségi, családi kötelékek vagy lekötelezettségek társadalmát, hanem a Krisztusban egyetemes emberi testvériség kölcsönös tiszteleten alapuló Európájának alapjait tette le. Benedek monostori iskolái nekünk, 14 éves kamaszoknak is ezt az átalakulást jelentették, amit egész Európának egykor: átlépést a családi kötelékekből egy olyan világba, ahol meg kellett tanulnunk, hogy a boldogulás kulcsa a másik emberhez való viszonyulásunk függvénye: a másik méltóságának tisztelete, a szakmaiság, a munka a teljesítmény, következetesség, kitartás, hűség, a közösség szolgálata, a haza szeretete. Mindez az átalakulás csak és kizárólag a Krisztusba vetett közös hit megélése és megtapasztalása által valósulhatott meg. Ez a Benedeki modell, amelyben hit nélkül nincs iskola.