„A szolgálatok különfélék, de az Úr ugyanaz."

1. Korintus 12:5

A Szerzetesi Iskolák Diákjainak Társasága (SZITA) a magyarországi szerzetesrendi diákszövetségek együttműködési fóruma 2022-ben jött létre.

Magyarországon sajátos történelmi okokból rendkívüli módon elterjedt a szerzetesrendi oktatás.  A szerzetesi nevelés azért különleges, mert a Krisztus követés magasabb iskoláját valósítja meg. (vö. „Fel kell tehát állítanunk az Úr szolgálatának iskoláját.” Szent Benedek Regulája, 045.) 

Mindegyik szerzetesrend ugyanannak a Krisztusnak a követésére szegődött több száz évvel ezelőtt. Érzékelhető a különböző rendek eltérő lelkisége, de mégis a nevelésben is szintetizálható egyfajta közös többszörös.

„A szolgálatok különfélék, de az Úr ugyanaz.” (1Kor 12,5)

A SZITA erre a szintézisre vállalkozik, mert ez a kezdeményezés valamennyi szerzetesrendi oktatási intézményhez kötődő öregdiákot össze kívánja fogni. A szerzetesrendi nevelés életre szóló gyümölcsei közé tartoznak az öregdiákok önszerveződései, amelyek egyúttal a legrégebbi magyar civilszervezetek közé is tartoznak.

Hírek

Események és fontosabb aktualitások

Megalakult a Jáki Szaniszló Társaság

A Társaság elsődleges célja a mesterséges intelligenciával kapcsolatos teológiai és filozófiai kutatások, gondolkodások támogatása, ösztönzése. Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya,

Rövidfilmek

Diákszövetségek centenáriuma - a szerzetesi nevelés hatásai és gyümölcsei