„A szolgálatok különfélék, de az Úr ugyanaz."

1. Korintus 12:5

A Szerzetesi Iskolák Diákjainak Társasága (SZITA) a magyarországi szerzetesrendi diákszövetségek együttműködési fóruma 2022-ben jött létre.

Magyarországon sajátos történelmi okokból rendkívüli módon elterjedt a szerzetesrendi oktatás.  A szerzetesi nevelés azért különleges, mert a Krisztus követés magasabb iskoláját valósítja meg. (vö. „Fel kell tehát állítanunk az Úr szolgálatának iskoláját.” Szent Benedek Regulája, 045.) 

Mindegyik szerzetesrend ugyanannak a Krisztusnak a követésére szegődött több száz évvel ezelőtt. Érzékelhető a különböző rendek eltérő lelkisége, de mégis a nevelésben is szintetizálható egyfajta közös többszörös. “A szolgálatok különfélék, de az Úr ugyanaz.” (1Kor 12,5) A SZITA erre a szintézisre vállalkozik, mert ez a kezdeményezés valamennyi szerzetesrendi oktatási intézményhez kötődő öregdiákot össze kívánja fogni. A szerzetesrendi nevelés életre szóló gyümölcsei közé tartoznak az öregdiákok önszerveződései, amelyek egyúttal a legrégebbi magyar civilszervezetek közé is tartoznak.

Hírek

Események és fontosabb aktualitások

Kérdőíves kutatás

A bencés, ciszter és piarista diákszövetségek 2023-ban ünneplik alapításuk 100. évfordulóját, amelynek alkalmából a Szerzetesrendi Iskolák Diákjainak Társasága (SZITA),

Ásványtári konferencia

Ma a Pannonhalmi Főapátsági Ásványtár megnyitása alkalmából rendezett konferencián Juhász-Laczik Albin OSB a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója előadását